Vận chuyển và giao nhận

KhuvựcTPHCM:

Đốivớiđơnhàngtrên400.000đ,chúngtôisẽgiaohàngmiễnphíđếntậnnhàcho
QuíkháchtrongnộithànhTPHCM(khôngbaogồmHócMôn,BìnhChánh,
NhàBè,CủChi)thờigiantừ1,2ngàysaukhinhậnđượcđơnđặthàngcủa
Quíkhách.
Đốivớiđơnhàngdưới400.000đ,Quíkháchvuilòngthanhtoántiềngiaohàng
từ20.000đ-35.000đchomộtlầngiaohàngtùytheokhuvựcnhưsau:
-Quận1,2,3,4,10,11,TânBình,TânPhú,PhúNhuận,BìnhThạnh,
GòVấp:phígiaohànglà20.000đ/lần.
-Quận6,7,8,9,ThủĐức,BìnhTân:phígiaohànglà30.000đ/lần
-Quận12,BìnhChánh,NhàBè:phígiaohànglà40.000đ/lần.

KhuvựcngoàiTP.HCM:
Quýkháchchọn1trong2hìnhthứcsau:
1.Kháchhàngthanhtoántiềnkhinhậnhàng:

Saukhinhậnđượcđơnđặthàng,shopsẽbáolạiQuýkháchtổnggiátrịtiềnhàng,
baogồmtiềnhàng,phíshiphàng (tùy sản phẩm)vàphíthuhộ (20k)
Nếuquýkháchđồngý,shopsẽtiếnhànhchuyểnhàng.

2.Kháchhàngthanhtoántrước:
Quýkháchvuilòngchuyểnkhoảntiềnhàngvàtiềnshipchoshop
theothôngtintkdướiđây,saukhinhậnđượctiềnthanhtoán,
chúngtôisẽchuyểnhàngchokháchtrongngày.

NgânhàngVCB:
SốTK:0721000553115
TênTK:NguyễnThịPhươngBắc
NgânhàngVietcombank(VCB)chinhánhHCM

Ngânhàng Vietink:
SốTK: 104866837102
TênTK:NguyễnThịPhươngBắc


*ChúngtôinhậnthicônglắprápmiễnphíKệtrangtríhoăcKhunghìnhtreotườngđốivới
đơnhàngtừ2.500.000đtrởlên,đơnhàngdưới2.500.000đ,Quýkháchvuilòngthanhtoán
phíthicônglà100.000đchomộtlầnthicông.